Blog

haber ve duyurular

image

GYNOCAS


GYNOCAS SECOND PELVIC ANATOMY AND SURGERY CADAVER COURSE

Laparoskopik Cerrahi ve Kapsamlı olarak Jinekolojik- Temel- Urojinekolojik- Onkolojik Cerrahiyi içeren Türkiyedeki ilk kadavra üzerindeki jınekolojik cerrahi eğitim kursları Gynocas tarafından yapılmıştır. Nuray Bozkurt GYNOCAS'İN kurucusudur. bununla ilgili olan yayınlar uluslar arası dergilerde yayınlanmış ve kongrelerde sunulmuştur.